Information om barnbidrag och föräldrapenning

Föräldrapenning, föräldraförsäkring, mammaledighet och barnbidrag, vad är egentligen skillnaden? Det finns många begrepp att hålla reda på när du planerar barn. Det är inte bara känslan som måste stämma när det är dags för barn utan även den ekonomiska situationen. I Sverige ges det en del ekonomiska stöd till föräldrar och det lönar sig att veta vad de innebär innan du tar det stora beslutet. Föräldraförsäkring är ett samlingsbegrepp för åtgärder riktade till föräldrar. Begreppet innefattar rätt till föräldrapenning, förkortad arbetstid, mamma- och pappaledighet samt tillfällig föräldraledighet i form av VAB. Syftet med barnbidrag är att stötta barnen och är därför inte inkluderat i begreppet föräldraförsäkring. Samtliga åtgärder administreras av Försäkringskassan och det är dit du vänder dig för stöd.

Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte moderskapsförsäkringen som precis som namnet avslöjar, endast var till för mammor. Till en början gav försäkringen ersättning för 6 månader och bestod av ungefär 60 procent av inkomsten. Nu är den betydligt längre och består av 80 procent av inkomsten. Barnbidrag för samtliga barn har funnits i Sverige sedan 1948. Före det var det endast barn med särskilda ekonomiska svårigheter som hade rätt till barnbidrag. Idag är det en självklarhet för familjer och en förutsättning för många personer som planerar att skaffa barn. I den här texten finns information om barnbidrag och föräldrapenning för dig som vill veta den grundläggande fakta om bidragen och hur du kan ta reda på mer.

Vem kan få föräldrapenning?

Föräldrapenning får du som förälder om du är försäkrad i Sverige. Om du arbetar och är bosatt i Sverige är du med största sannolikhet försäkrad här även om det såklart finns undantag. Tanken är att föräldrapenningen ska göra det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina barn. Därför kräver försäkringskassan att du ska vara hemma med barnet istället för att arbeta, studera eller söka jobb. Det är alltså inte möjligt att få föräldrapenning om du samtidigt sysselsätter dig. För att du ska ha rätt till föräldrapenning måste ditt barn vara bosatt i Sverige, ett land i EU/EES eller Schweiz. Föräldrar som har nyanlända barn har rätt till föräldrapenning men reglerna skiljer sig lite beroende på när barnet anlände till Sverige.

Hur mycket föräldrapenning kan du få?

Föräldrar har normalt rätt till 480 dagar med föräldrapenning. Det innebär att varje barn har 480 dagar som delas upp mellan föräldrar eller helt och hållet tilldelas en ensamstående förälder. I nuläget är 60 dagar öronmärkt till varje förälder. Föräldrar som är fler än en kan därför inte ta ut hela 480 dagar utan högst 420. Av de 480 dagarna består 90 dagar av en ersättning som kallas för lägsta nivå, 2018 är lägsta nivån 180 kr. För de resterande dagarna får föräldrar en ersättning baserad på deras normala inkomst. Den ligger ungefär på 80 procent av normallönen men har ett högre gräns. Vissa arbetsgivare väljer att addera 20 procent vilket kallas för föräldralön.

Vad är barnbidrag?

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd till svenska föräldrar. Bidraget delas ut till föräldrar med barn yngre än 16 år. Du måste precis som för föräldrapenning vara försäkrad i Sverige vilken du nästan alltid är om du bor här. Barnbidraget ligger 2018 på 1250 kronor per månad. Föräldrar har rätt till ett barnbidrag för varje barn och flerbarnstillägg. Tillägget för fler barn varierar mellan 150 kronor och 4 240 kronor per månad beroende på hur många barn du har. Eftersom barnbidraget gäller per barn så delas det upp på hälften om föräldrarna inte har gemensam ekonomi. Bidraget delas ut till föräldrarna och kan inte sättas in direkt på barnets konto, studiebidrag kan sättas in direkt på barnets konto och det är CSN som ansvarar för det.

Hur får jag barnbidrag och föräldrapenning?

För att få föräldrapenning måste du ansöka hos Försäkringskassan. Det går bra att ansöka på hemsidan med bank-id eller liknande. Försäkringskassan rekommenderar föräldrar att söka så tidigt som möjligt men det går bra att söka upp till 90 dagar i efterhand. Föräldrapenningen betalas ut den 25e varje månad. Du behöver inte ansöka för att få barnbidrag utan det sker automatiskt. Även flerbarnstillägg läggs till utan att du behöver registrera det. Barnbidraget betalas ut den 20:e varje månad. Eftersom det är Försäkringskassan som ansvarar för bidragen är det dit du ska vända dig om du har några frågor. Mycket information finns på deras hemsida men det går även bra att ringa eller besöka närmsta servicekontor.

Information om barnbidrag och föräldrapenning