Curlingföräldrar och fotbollsmammor

Du har säkert hört begreppet curlingförälder eller fotbollsmammor men vad innebär det egentligen? Är det alltid dåligt att ställa upp för barnen och gör du dem en björntjänst? Det finns olika åsikter i frågan, vissa menar att föräldrarna sopar bort barnens karriärer medan andra menar att det kan gynna barnen. Beteendevetaren Nina Jansdotter menar att föräldrar i alla tider har försökt att hjälpa sina barn med bland annat kontakter inför arbetslivet och att det inte behöver vara fel. Det viktiga är att inte ta över och ordna allt vilket då istället kan stjälpa en eventuell karriär. Precis som med det mesta i livet gäller det att finna en hållbarhet och balans. Det gäller också för fotbollsföräldrar.

En fotbollsförälder är en engagerad mamma eller pappa som skjutsar, följer med, kanske ordnar med fika eller ställer upp som tränare till fotbollslaget. I debatter brukar fotbollsförädrarna delas in i två kategorier, de som bör hyllas för att de ställer upp och de föräldrar som går över gränsen. Den senare kategorin har höga krav på barnen och kan ha ett hett humör på matcher vilket både domare och barnets egna tränare kan få känna på. Den svenske fotbollsdomaren Jonas Eriksson har riktat stark kritik mot dessa föräldrar. Han menar att de föräldrar som uppför sig dåligt behöver skämmas. Eriksson menar att fotboll bara ska vara roligt. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn.

Projektet Fotbollsföräldrar

Fotbollsföräldrar är också ett projekt som drivs gemensamt av SvFF och SJ. Syftet är dels att bidra med långsiktighet så att barnen stannar kvar inom idrotten och dels att utbilda och inspirera tränare och föräldrar genom exempelvis föreläsningar och intervjuer. Materialet läggs ut i en gemensam Facebookgrupp och presenteras på fotbollsföräldrar.se. På hemsidan finns tips på hur en förälder bör bete sig på träning och match. I slutet av varje år sänds Fotbollsgalan där årets bästa fotbollsspelare prisas. Fotbollsföräldrarna har fått ett eget pris och elva eldsjälar som bidragit lite extra hyllas av sina barns klubbar för sin insats. Vem som helst kan nominera en fotbollsförälder och i juryn som utser årets bästa fotbollsförälder finns representanter från bland annat både SJ och Svenska Fotbollsförbundet.

Hjälp barnen lagom mycket

Projektet Fotbollsföräldrar inspirerar och lär föräldrar och barn hur de samarbetar och beter sig mot varandra och andra. Föräldrarna ställer upp på olika sätt vilket får verksamheten att gå runt och som möjliggör att barnen kan spela men när blir det en överdrift och istället blir ett curlande? Den danske psykologen Bent Hougaard menar att begreppet innebär att föräldrarna lägger sig i sina barns liv och utveckling i större omfattning. De sköter inte bara det praktiska runt exempelvis ett fritidsintresse utan påverkar kanske domare och tränare. Föräldrarna låter barnen slippa hushållsarbete och kan skjutsa dem istället för att exempelvis låta barnen ta bussen eller cykla. I Sverige var det journalisten Maria Carling som var först med att använda begreppet.

Konsekvenser av curlande

Curlingföräldrar kommer av liknelsen att sopa rent för sina barn. Bent Hougaard ansåg att barnen inte förbereddes på vuxenlivet om föräldrarna hela tiden ordnade för dem. Danska statens forskningscenter gjorde en studie för att undersöka om Hougaard hade rätt i sina antaganden. De följer 6 000 barn som föddes år 1993 och hittills har tre delrapporter presenterats. Barnen har indelats i fyra grupper utifrån hur mycket hjälp de har fått från sina föräldrar. Grupperna har sedan jämförts utifrån faktorer som ensamhet, utbildning och psykiskt hälsa. Det har visat sig att barnen som blivit just curlade mår bättre, fullföljer sina studier i högre grad och känner sig mindre ensamma än barnen i de övriga grupperna gör.

Barnen behöver dig

Den danska studien visar alltså att barn som får hjälp av sina föräldrar inte alls blir bortskämda eller lata utan faktiskt klarar sig bättre i livet och mår bättre. Slutsatsen vi kan dra är alltså att som förälder ska du hjälpa dina barn. Fotbollsföräldrarna kanske är något på spåret i och med sin satsning där de hyllar föräldrar som hjälper sina barn. Studien visar dock att barn också mår bra av hushållsarbete men med hjälp av och i samarbete med föräldrarna. Om barnen ensamma får för stort ansvar och krav ökar det risken att de kommer må psykiskt dåligt, hoppa av skolan och prova droger. Låt alltså barnen ha uppgifter men samarbeta och engagera dig i dina barn.

Curlingföräldrar och fotbollsmammor