Hur föräldraskapet har förändrats genom tiderna

Dagens föräldrar har säkert minnen av sin barndom, och det kan se väldigt olika ut gällande dagens barnuppfostran och föräldraskapet generellt. Idag arbetar även många föräldrar och barnen lämnas på dagis, medan det förr i tiden var vanligare att en förälder var hemma medan den andra jobbade. Även uppfostran har ändrats över tid, och barnaga är numera olagligt. Det ses idag som misshandel, men det var väldigt vanligt att svenska familjer använde smisk och slag med bälten för att uppfostra sina barn förr i tiden. Bara några decennier sedan var det ett vanligt förekommande fenomen, men tack vare dagens moderna forskning vet vi bättre. Aga hämmar barnens utveckling och är snarare negativt än positivt.

Dagens moderna samhälle har även utvecklats en hel del, och det är även vanligare att föräldrar skaffar mindre antal barn idag. Detta beror mycket på dagens preventivmedel, och även en medvetenhet om hur viktigt det är att använda dem. Ungdomar får mycket information om dem i skolan, och detta har resulterat i att vi är bättre på att använda dem. Att vara förälder idag har även sina egna utmaningar eftersom arbetstiderna kan vara långa och att göra karriär är allt viktigare för många svenskar idag. Det kan även leda till att barnen känner sig förbisedda och i värsta fall agerar utåt. Den stressiga vardagen vi lever i är inte optimal för föräldraskap. I Sverige har vi dock många mamma- och pappadagar att ta ut.

Föräldraledighet

Något som vi utnyttjar flitigt idag är föräldraledighet, men detta var inte en självklarhet på 70-talet. 1974 inrättades föräldraförsäkringen, och den gick ut på att föräldrarna hade rätt till 6 månader ledighet med en lön som motsvarade 60 procent av inkomsten. Sedan dess har reglerna ändrats flera gånger, och idag gäller helt andra siffror. Idag kan föräldrarna vara lediga 480 dagar som de kan dela på, och du kan även spara på dagarna så att dessa kan tas ut vid passande tillfälle. Det kan exempelvis vara vid en lugnare period på arbetsplatsen, eller när den ena föräldern har mycket att göra. I Sverige har vi alltså ett välfungerande system när det gäller föräldraledighet, men tänk på att så alltid inte var fallet.

Vård av sjukt barn

Ytterligare en rätt som föräldrar har idag är att använda VAB-dagar, och dessa kan användas när du har ett sjukt barn i hemmet. Då är det Försäkringskassan som betalar ut din lön för dagen eller dagarna du varit hemma med ditt barn. Din arbetsgivare behöver alltså inte stå för kostnaden, däremot måste de ta in en ersättare om dina arbetsuppgifter inte går att skjuta upp. Vård av sjukt barn gäller för barn mellan 8 månader och 12 år, och det finns således många år att hjälpa ditt barn när denne är sjuk. En ny term som myntats kallas för vobba, och det innebär att du arbetar hemifrån medan du vabbar, och då är det arbetsgivaren som betalar din lön som vanligt.

Förändringar i uppfostran

Idag uppfostrar vi våra barn på ett helt annat sätt än vad vi gjorde bara för några decennier sedan, och detta är ett resultat av modern forskning, ändringar i lagstiftning, samt utbildning. Vi har fått lära oss att aga inte är tillåtet, samt att det skadar barn mer än vad vi tidigare trott. Föräldrar använder sig av andra metoder som time-outs eller tillfälliga förbud istället, och dessa metoder fungerar i regel väldigt bra. Det finns även mycket material att ta del av på nätet, och eftersom att du kan hitta nästan vad som helst på internet är det ett kraftfullt verktyg även när det kommer till barnuppfostran. Viktiga aspekter med uppfostran är att sätta gränser vilket de flesta föräldrar kan idag.

Sammanfattning

I dagens moderna samhälle är de flesta föräldrar redan experter inom barnuppfostran och alla de rättigheter och skyldigheter du har som förälder, och detta beror mycket på tillgång till internet, utbildning, ändringar i lagstiftning samt personliga erfarenheter. Sverige ligger i framkant när det gäller föräldraskap inom flera områden, och möjligheten för vård av barn samt föräldraledighet är något som saknas i många länder. Sverige är på ett sätt ett föregångsland när det gäller föräldraskap, men något som är viktigt att komma ihåg är att det inte alltid har sett ut på detta vis. För bara några decennier sedan var barnaga en metod av uppfostran, och vi visste helt enkelt inte bättre. Det svenska samhället har utvecklats väl bara inom några år vilket är häpnadsväckande och imponerande.

Hur föräldraskapet har förändrats genom tiderna