Föräldraskap och uppfostran

När det kommer till att uppfostra ett barn finns det en hel drös med olika typer av sätt att uppfostra. Många kanske tänker att man antingen är en sträng förälder som ställer höga krav och har många regler eller en mildare variant som låter barnet härja fritt i hemmet men det finns fler stilar för att uppfostra ett barn än bara “sträng” eller “snäll”. Det har visat sig att faktorer som ekonomisk situation i familjen och sociala och kulturella aspekter har en stor betydande del i hur man väljer att hantera sitt föräldraskap. Läs vidare för att ta del av några av de olika typerna av föräldraskap och läs om hur föräldraskapet har ändrats med tiden.

Hur man väljer att uppfostra sitt barn skiljer sig från förälder till förälder. Att ge barnet kärlek och omsorg är dock två grundpelare som alla föräldrar bör tänka på. Eftersom barn tar efter av vuxna under sin uppväxt finns det en stor chans att om du till exempel är en sträng förälder kommer sannolikt även barnet bli en sträng förälder. Hur du väljer att uppfostra och bete dig mot ditt barn kommer att spegla av sig i hur barnet utvecklas och beter sig i sin omgivning. Äldre syskon och andra vuxna, till exempel mor- och farföräldrar, som barnet får spendera mycket tid med kommer även de att spela en stor roll i barnets uppfostran.

Uppfostran historiskt sett

Sättet på hur vi uppfostrar barn har ändrats en hel del med tiden. Man ansåg fram till 1700-talet att barn var bärare av arvsynden och behövde fostras för att bli kvitt den, bland annat genom metoder som aga. Med åren blev synen på hur man ska uppfostra ett barn något humanare även om de oacceptabla uppfostringssätten fortsatte ända in på 1900-talet. Aga, som betyder kroppslig bestraffning, i uppfostrande syfte förbjöds inte förens 1966 i Sverige. 1979 kom lagen mot barnaga in i föräldrabalken. Noterbart är att Sverige var första land i hela världen att införskaffa förbud mot barnaga, än idag är det tillåtet i över 100 länder. Historiskt sett kan vi fastslå att föräldrarna överlag var striktare och hade mer regler och krav för barnen.

De fyra föräldrastilarna

De flesta av oss har olika syn på vilket sätt som är bäst att uppfostra ett barn på. Det finns kanske inte någon väg som är den absolut rätta vägen men för i princip alla föräldrar är målet med sitt sätt att uppfostra ett barn att barnet ska känna sig tryggt, vara friskt, vara lycklig och så småningom kunna bli självförsörjande. Hur går man då tillväga för att lyckas uppfostra sitt barn på bästa möjliga sätt? Man brukar prata om fyra huvudtyper av föräldraskap; tillåtna, auktoritära, ointresserade och auktoritativa. Ingen av de här olika stilarna säger någonting om hur mycket kärlek man har för sitt barn utan det är helt enkelt olika vägar som föräldrar väljer när de ska uppfostra sina barn.

Tillåtna och auktoritära föräldrar

Tillhör man föräldratypen som ger stor frihet och låter barnet vara lite som en boss hemma kvalar man in på kategorin tillåtna föräldrar. Man har svårt för att säga nej till sitt barn och det finns sällan tydliga regler och riktlinjer. Denna föräldrastil är vanligt förekommande i västvärlden. Tillhör man den auktoritära gruppen har man tydliga regler. Lyder inte barnet tillämpas någon typ av bestraffning. Till skillnad från den tillåtna föräldrastilen där barnet var bossen kan man säga att i den auktoritära stilen beter sig föräldrarna som barnets chef. Båda de övre föräldrastilarna har sina nackdelar. Är man för tillåtande riskerar man att barnet blir bortskämt och är man för sträng kan barnet växa upp och bli väldigt rädd av sig.

Auktoritativ och ointresserad

Om man som förälder är väldigt positiv och för öppna konversationer med barnet där barnet även får vara med i olika beslutsfattanden tillhör man typen auktoritativ. Enligt studier har barn till denna grupp av föräldrar mindre psykologiska problem och även mindre problem med myndigheterna. Den sista föräldrastilen vi ska redogöra lite kort om är ointresserad. Den talar sitt tydliga språk – som förälder är man tämligen ointresserad av barnet. Man ger barnet dåligt med stöd och man ger det inte heller någon uppmärksamhet. I familjer som är väldigt rika är den sistnämnda typen av föräldraskap vanligast förekommande. Att barnet hamnar i brottsregister eller hamnar i missbruk är även det mest troligt inom den ointresserade uppfostringsstilen.

Föräldraskap och uppfostran