Föräldraskap och att vara mamma

För många kvinnor är det en självklarhet i livet att bli mamma en dag. Men för en del andra kanske det inte är lika självklart och att få barn är inte ett alternativ. Det kan vara något som du själv inte kan påverka. De som väljer att bli mammor skriver upp sig på minst 18 år av ansvar för en annan individ, och oftast sträcker sig ansvaret mycket längre än så. Du kommer alltid att vara mamma från dag ett tills den dag du inte finns längre. Med detta ansvar kommer det att följa en del oro men även lycka av att få dela livet med ditt barn.

På den här sajten kommer du att kunna läsa om allt som har med föräldraskapet att göra. Att vara förälder är många gånger en svår uppgift som vissa kan hantera bättre än andra. Men för det mesta så gör alla sitt allra bästa utifrån de erfarenheter och upplevelser som de själva har hunnit samla på sig. Sedan finns det alltid tips och råd att få från sina egna föräldrar, vänner och från samhället. Detta är en stor uppgift som många gånger kan kännas övermäktig och svår att hantera. Men det är viktigt att komma ihåg att alla föräldrar gör misstag, på ett eller annat sätt. Du lär dig efter hand hur du ska hantera sitt föräldraskap.

Efter förlossningen

När du blir mamma för första gången så är det ofta en känsla av enorm kärlek gentemot sitt barn. Ett lugn infinner sig och kvinnan faller ofta naturligt in i sin roll som mamma och beskyddare. Men en graviditet och en förlossning kan vara tuff och mycket påfrestande för kroppen på många sätt. Kanske har du råkat ut för komplikationer under förlossningen exempelvis. Tiden efter förlossningen handlar även mycket om att hitta tillbaka till sig själv och att läka det som behöver läkas. Kroppen ska ställa om sig till det normala igen, och det kan ta lite tid. I början ligger fokuset så klart på barnet och amning och så vidare. Det är en del bitar som måste fungera.

De första åren som förälder och mamma

Det finns många som vittnar om att livet aldrig blir sig likt efter att de har fått barn. Oftast syftar de på att det är en mycket positiv upplevelse och att de känner en stor kärlek för sin familj och den tillhörighet som skapas. Men det finns så klart andra delar av livet som förändras som du som mamma och vuxen kan sakna när du fått barn. Som småbarnsförälder saknar många möjligheten att få andas en stund, utan sitt eller sina barn. Det kan vara en mycket intensiv tid under barnets första år. Det finns vissa faser i ett barns liv som kan vara tuffa för en förälder, så som trotsåldern och liknande. Det är inte alltid det går som på räls.

Uppfostran

Alla har vi olika sätt att uppfostra våra barn. Det handlar många gånger om hur vi själva har blivit uppfostrade. Antingen känner vi att vi vill föra vidare den uppfostran vi själva har fått från våra föräldrar, eller så är det raka motsatsen. Om du anser dig ha haft en svår uppväxt så är det ju inte något du önskar sitt eget barn, i den mån det går att påverka. Ibland kanske vi vill blanda lite mellan den uppfostran vi själva har fått och inslag av nya tankar och idéer som vi själva har. Alla individer tänker ju inte på samma sätt och alla barn har inte samma behov. Efter hand så växer din egen stil fram.

Att finnas där

Men den största uppgiften som en förälder har i livet är troligen att bara finnas där. Finnas tillgänglig för råd och stöd när det behovet finns. Vara delaktig i ditt barns liv och vara ett stöd när livet känns tufft. När du sätter ett barn till livet så är detta ditt ansvar. När barnen blir vuxna så kanske detta behov sjunker en aning, eller så ökar det. Det beror mycket på vad som händer i ditt barns liv. Det som är det bästa med att ha en förälder är att den personen många gånger har gått igenom något liknande under sitt eget liv. Och då kan det kännas skönt för ditt barn att få ta del av din erfarenhet.

Föräldraskap och att vara mamma